Xoilac Tv more
Vị trí hiện tại : Xoilac tv > IND Women's League
IND Women's League

IND Women's League Lịch thi đấu

Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
11.30 17:00
Assam (w) logoAssam (w)

0

Sikkim (W) logoSikkim (W)

3

11.22 16:05
Kalighat Sports(w) logoKalighat Sports(w)

0

East Bengal Women logoEast Bengal Women

9

11.22 11:45
Jammu  Kashmir (w) logoJammu Kashmir (w)

0

Jharkhand Women logoJharkhand Women

1

11.21 11:30
Arunachal Pradesh(w) logoArunachal Pradesh(w)

3

Gujarat (w) logoGujarat (w)

1

11.14 16:00
Meghalaya(w) logoMeghalaya(w)

0

Gujarat (w) logoGujarat (w)

2

11.14 11:30
Odisha (w) logoOdisha (w)

4

Arunachal Pradesh (w) logoArunachal Pradesh (w)

3

10.23 10:40
Maatru Pratishtana(w) logoMaatru Pratishtana(w)

2

Parikrma FC (w) logoParikrma FC (w)

2

10.17 10:35
Maatru Pratishtana(w) logoMaatru Pratishtana(w)

3

Bengaluru Braves (w) logoBengaluru Braves (w)

2

10.02 09:40
Misaka United(w) logoMisaka United(w)

1

Kemp (W) logoKemp (W)

0

09.28 11:40
Rebels FC(w) logoRebels FC(w)

0

Roots (W) logoRoots (W)

4

09.28 09:40
Bengaluru Braves(w) logoBengaluru Braves(w)

0

Misaka United (w) logoMisaka United (w)

2

09.25 11:40
Pink Panthers (W) logoPink Panthers (W)

1

Rebels FC (w) logoRebels FC (w)

3

09.25 09:30
Kickstart Karnataka(w) logoKickstart Karnataka(w)

6

Bengaluru Braves (w) logoBengaluru Braves (w)

0

09.21 11:40
Kickstart Karnataka(w) logoKickstart Karnataka(w)

0

Parikrma FC (w) logoParikrma FC (w)

0

09.21 09:30
Misaka United(w) logoMisaka United(w)

1

Rebels FC (w) logoRebels FC (w)

1

09.19 10:30
Maatru Pratishtana(w) logoMaatru Pratishtana(w)

1

Roots (W) logoRoots (W)

0

09.18 11:40
Kemp (W) logoKemp (W)

3

Parikrma FC (w) logoParikrma FC (w)

2

06.26 18:00
Haryana (w) logoHaryana (w)

1

Odisha (w) logoOdisha (w)

1

06.23 09:00
Chandigarh (W) logoChandigarh (W)

0

Odisha (w) logoOdisha (w)

2

06.21 09:00
Odisha (w) logoOdisha (w)

4

Karnataka State FA (W) logoKarnataka State FA (W)

0

Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy